سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل خوشی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج)- دانشکده پزشکی – گروه معارف اسلامی

چکیده:

مسجد به عنوان مهمترین و اصلی ترین کانون توجه مسلمانان از صدر اسـلام تـاکنون باعـث تجمـع، سـازماندهی،تعامل امـت اسلامی بوده و کارکردهای مختلفی را علاوه بر بعد عبادی در جامعه اسلامی به عنوان یک fact یا واقعیت اجتماعی به نمـایش گذاشته است . از مهمترین اهداف توجه به این موضوع بیان پاره ای از ت أکیدات اسلامی وکارکردها یی است که مسجد طی قرنهـا به جامعه اسلامی عرضه کرده است وچگونگی بکاربردن تکنیک ها وابزارهای راهبردی متناسب بـا زمـان و مکـان مـی باشـد و اینکه کارکرد مثبت خود را در شئونات سازندگی مسلمین و بصورت خا ص عرصه های مددرسانی به همنوعـان نمایـان سـاخته است . مسجد در جوامع اسلامی همواره یک شبکه ارتباطی بین فرد ،جامعـه ،امـت اسـلامی وحاکمیـت ایجـاد و پـل ارتبـاطی محسوب شده است . امید است با بیان جلوه هایی از نگرش قرآنی وروایات اسلامی در مورد مسجد مـصادیق اجرایـی وتکنیـک های خاص اثر گذاری در هرحوزه به شور وحضور مردم در شناخت کارکردهای این کانون قدرت الهی وتوجه مـسلمین خـصوصاً جامعه اسلامی و شیعی در نظام اسلامی ایران بیافزاید . یکی از نقش های سازنده عینی مساجد در سـازماندهی ، تجمـع، امـداد رسانی، اعزام نیرو، محل فراخوانی وارسال کمکهای مادی وانسانی در طول دفاع مقدس ،در سراسر کشور اسلامی ما بوده است . با استعانت از تجربه های هشت سال دفاع مقدس و نقش بی بدیل مساجد در تقویـت و امـداد رسـانی بـه رزمنـدگان خـصوصاً درحوادث پیش بینی نشده این دوران نویسنده در صدد است که به عنوان یک راهکار کاربردی وتج ربه شده در جامعه اسلامی ، دهها کارکرد متصور در نقش مسجد در حوادث غیر مترقبه را با پشتوانه آیات وروایات در این زمینه و اسـتفاده راهبـردی همـه علاقمندان و پژوهشگران قراردهد و در شش محوراساسی به بیان مفـاهیم وکارکردهـای مـسجددرحوادث غیرمترقبـه پرداختـه است