سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
هیبت الله نژندی منش – مدرس گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
محمود گلستانی – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهردارری سمنان

چکیده:
سازمانهای غیردولتی بین المللی اصولاض بدون جلب منافع و مستقل از دولتها به دنبال حفظ منافع خاص خود می باشند. در این بین سازمانهای غیردولتی محیط زیستی فعال در حوزه محیط زیست که رسالت آنها حفاظت و صیانت از محیط زیست پیرامونابنای بشر است، خدمتی انسان دوستانه به ملتها را سرلوحه کار خود قرار داده اند. زیرا بشر برای گذران زندگی خود نیازمند محیی سالم، عاری از هر گونه آسیب می باشد. همچنین برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نیز بازیگری اساسی در حفاظت از محیط زیست است. به واقع سازمانهای غیردولتی بین المللی محیط زیستی علاوه بر اینکه به عنوان بازوی مشورتی سازمانهای بین المللی در حوزه محیط زیست نقش ایفا می کنند، دارای کارکردها و نقش های مختلفی از قبیل اقدامات حمایتی و وکالتی، آموزش، معیار سازی، بسیج افکار عمومی می باشند. بنابراین می توان عنوان نمود که این نوع سازمانها به شکلی اساسی و کاربردی در حراست از محیط زیست فعالیت می نمایند. در این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.