سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هایده هاشمی زاده – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – دانشکده پرستاری و مامایی
منصوره هویت طلب – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده:

دسترسی به مقادیر کافی آب در مواقع اورژانس از اولویت بالایی برخوردار است . اگر از نظر آب مشکل وجود دارد هیچ گاه آن را جیره بندی نکنید، به اندازه نیاز روزانه خود مصرف کنید و برای فردای خود در جستجوی منابع آب باشید . شما مـی توانیـد بـا کاهش فعالیت بدنی و سرد کردن محیط، مصرف آب را به حداقل برسانید . ـ منابع پنهـانی آب در خانـه • • در صـوت کمبـود
دسترسی به منابع آب تمیز، شما می توانید از آب دیگ شوفاژخانه، آب موجود در لوله ها و آب قطعات یخ اسـتفاده کنیـد . بـه عنوان آخرین منبع استفاده از آب موجود در فلاش تانک دستشویی ها توصیه می شود . • • اگر گزارشی از آلودگی آب ارسالی به لوله ها در اثر شکستگی و نشت شنیدید شیر فلکه اصل ی آب منزل را ببندید . سه راه برای بهداشتی کردن آب : اصولاً هر آبی که در بهداشتی بودن آن اطمینان ندارید باید پاکیزه وقابل مصرف گردد . راه های زیادی برای خالص کردن آب وجـود دارد کـه هیچ یک کامل نیستند و اغلب بهترین راه، ترکیبی از آنهاست . بخاطر داشته باشید که قبل از خالص کردن اجـازه بدهیـد ذرات معلق موجود در آب رسوب کند . ۱ ـ جوشاندن : مطمئن ترین راه است . آب را به مدت ۳-۵ دقیقه بجوشانید . بـرای ایجـاد طعـم بهتر برای آب آن را بین دو ظرف تمیز مرتباً جابجا کنید تا از طریق اکـسیژن دهـی طعـم بـد آب جوشـیده از بـین بـرود . ۲ ــ ضدعفونی کردن : تنها و تنها از مایع بلیچ خانگی یا ۵/۲۵ درصد هیپوکلریت سدیم استفاده کنید . برای هـر گـالن ۴ لیتـری ۱۶ قطره بریزید و ۳۰ دقیقه صبر کنید . چنانچه هنگام مصرف، بوی خاصی از این ماده را استشمام نکردیـد مقـدار قبلـی را تکـرار کنید و مجددا ۱۵ دقیقه صبر کنید . ۳ ـ تقطیر : ظرفی را به شکل نیمه از آب پر کنیـد در آن را بـه شـکل وارونـه روی آن قـرار دهید و ظرف دیگری را به دستگیره در آن آویزان کنید و آب رابه مدت ۲۰ دقیقه بجوشانید . به ایـن ترتیـب در ظـرف دوم آب سالم تقطیر شده خواهید داشت .