سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قهرمان ابوذر جیرندهی – مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات شرکت توانیر

چکیده:

هدف از کنترل سیستم های قدرت دستیابی و حفظ شرایط دلخواهی است که با شناخت عوامل موثر در بهره یرداری، حالات مختلف و چگونگی تغییرحالت سیستم میسر می باشد . در بهره برداری سیستم های قدرت هنگامی که ایمنی سیستم در مخاطره باشد بحث از شرایط نر مال معین و یا شرایط غیر نرمال دشوار است .
در این مقاله ضمن آنالیز حالات مختلف بهره برداری سیستم های قدرت نقش دیسپاچینگ جهت بهبود پایداری شبکه از طریق افزایش ایمنی سیستم مورد بحث قرار گرفته است .