سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده قندهاری – دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از ویژگیهای بیومتریکی که در تأیید افراد از دقّت بالایی برخوردار است، خطوط کف دست می باشد. شناسایی مبتنی بر خطوط کف دست شامل سه فرآیند اصلی تقطیع، استخراج ویژگی و انطباق ویژگیهاست و تا کنون تکنیکهای گوناگونی جهت تحلیل خطوط کف دست ارائه شده است. اولین و مهمترین گام برای شناسایی یک فرد بر مبنای خطوط کف دست، استخراج یک ناحیه مطلوباز کف دست می باشد و سپس، روشهای مختلف استخراج ویژگی بر روی این ناحیه اعمال می گردد. در این مقاله یک روش جدید برای تعیین ناحیه مطلوب از کف دست ارائه گردیده که در آن یک
ناحیه دایره ای شکل متناسب با اندازه کف دست استخراج می شود. در اکثر تحقیقات انجام شده برای استخراج این ناحیه، یک مربع با اندازه ثابت در بخش مرکزی کف دست –بدون توجه به مختلف بودن اندازه کف دست در افراد مختلف- در نظر گرفته می شود. جهت استخراج ویژگی از ناحیه موردنظر از فیلتر گابور استفاده شده و نتایج بدست آمده در تأیید هویت نشان دهنده عملکرد بهتر روش تقطیع پیشنهادی است.