سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اثنی عشری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیک، آزمایشگاه پردازش تصویر و شنا
محمد رحمتی – عضو هیأت علمی دانشکدة مهندسی کامپیوتر، آزمایشگاه پردازش تصویر و شناس

چکیده:

در این مقاله سیستمی برای تأیید هویت مبتنی بر امضای فارسی ارائه شده است که در آن کلیة اطلاعات دینامیکیک امضاء از رشته تصویر آن و با شناسائی و ردیابی نوک قلم در این رشته تصویر استخراج می شود . در این سیستم نسبت به سیستم های مشابه، علاوه بر در نظر گرفتن تغییرات ماهوی موجود میان امضاهای فارسی و انگلیسی، بر این مسأله نیز تأکید شده است که حساسیتی نسبت به تغییرات شدت روشنائی و وجود سایه ها دیده نشود . با توجه به آنکه امضاهای فارسی دارای منحنی های پیچیده تری نسبت به امضاهای انگلیسی هستند، سرعت نمونه برداری و نیز تعداد پارامترهای دخیل در تطبیق منحنی های دو امضاء نسبت به سیستم های مشابه افزایش داده شده است . همچنین با توجه به آنکه به دست آوردن منحنی امضاء تنها مستلزم یافتن و دنبال کردن نوک قلم در دنبالة تصاویر می باشد، قلم مورد استفاده می تواند فاقد جوهر باشد . نتایج عملی به دست آمده بیانگر مطلوب بودن عملکرد سیستم پیشنهادی در شرایط نوری مختلف می باشد .