مقاله تئوري منظر، رويکردي بر تداوم هويت در روند نوسازي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تئوري منظر، رويکردي بر تداوم هويت در روند نوسازي شهري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسازي شهري
مقاله هويت،‌ منظر،‌ حيات مدني. نظريه منظر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نگارستان فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: آتشين بار محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمرکز شرايط فرسودگي کالبدي و ضعف حيات اقتصادي ـ اجتماعي محلات فرسوده در غير از نواحي تاريخي به گونه اي است که در ظاهر امر مداخله حداکثري بدون توجه به حفظ هويت و ارزش هاي محله اي موجود را توجيه مي نمايد. اما تجربه نوسازي چند سال گذشته نشان مي دهد عدم توجه به کيفيت هاي موجود در شهر مي تواند شکست اهداف اصلي را در پي داشته باشد.
يکي از اهداف نوسازي شهري در ايران بر اساس سياست هاي اخذ شده از برنامه هاي توسعه شهري دولت و شهرداري ها، حفظ هويت شهر است. اگرچه بحث هويت در مفهوم عام و کلي آن، قدمتي طولاني و هم پاي تاريخ تمدن انسان دارد، اما پيشينه اين بحث در شهر چندان با سابقه نيست. سهل و ممتنع بودن مفهوم هويت شهر در فرايند شناخت و ادارك، پديده اي چند بعدي پيش رو  قرار مي دهد. از آنجا که نظريه منظر، ابعاد مختلف معنايي شهر را مد نظر قرار مي دهد، مي تواند راه حلي مناسب براي اين چالش در نوسازي شهري باشد. لذا اين نوشته ضمن پرداختن به مفاهيم نوسازي، هويت، شهر و منظر در صدد است نظريه اي براي رفع بحران هويت در نوسازي شهري ارايه نمايد.