مقاله تئوري «نفرين منابع» يا نحوه مديريت درآمدهاي نفتي مطالعه موردي: مقايسه ايران و نروژ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تئوري «نفرين منابع» يا نحوه مديريت درآمدهاي نفتي مطالعه موردي: مقايسه ايران و نروژ
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق ذخيره ارزي
مقاله نفرين منابع
مقاله حساب ذخيره ارزي
مقاله عملكرد
مقاله مكانيسم
مقاله شفافيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: براري اباذر
جناب آقای / سرکار خانم: پوزش شيرازي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تئوري نفرين منابع با توجه به تجربه كشورهاي داراي منابع غني بيان مي دارد كه درآمدهاي ناشي از فروش منابع طبيعي نه تنها به رشد اقتصادي بيشتر منجر نشده، بلكه اثرات سوء اقتصادي برجاي گذاشته است. اين مقاله نشان مي دهد كه منابع طبيعي في نفسه نمي تواند نفرين تلقي شود؛ بلكه نحوه مديريت درآمدهاي حاصله است كه با اهميت مي باشد. تاسيس حساب ذخيره ارزي در ايران با هدف كنترل نوسانات ناشي از تغييرات قيمت نفت بود اما عملكرد حساب ذخيره ارزي به مرور از اهداف خود دور شد. در مقابل، كشور نروژ به عنوان الگويي موفق از چنين مكانيسمي شناخته مي شود. اين نوشتار مديريت ذخيره ارزي در ايران و نروژ به روش مقايسه اي بر اساس سه شاخص مكانيسم، شفافيت و عمكرد را مورد بررسي قرار داده تا نشان دهد كه اثر درآمدهاي حاصل از منابع اوليه مانند نفت بر اقتصاد ملي مديريت درآمدها بستگي دارد.