سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

داریوش غلام زاده – دوره دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مشاور مرکز مطال
بهروز قلیچ لی – دوره دکتری رفتار سازمانی دانشگاه تربیت مدرس مشاور مرکز مطالعات منابع

چکیده:

در دهه های اخیر در ادبیات سازمان و مدیریت و علی الخصوص مدیریت منابع انسانی به طور روز افزون از پرورش منابع انسانی صحبت HRD ، ASTD به میان امده است و حتی به آن بعد راهبردی نیز قایل شده اند. تشکیل انجمن های ویژه پرورش منابع انسانی مثل و نیز برگزاری کنفرانسهای بین المللی وملی نیز نشان همین اهمیت است. CIPD و AHRD، Gateway در عمل نیز مدیران بخش خصوصی و نیز مدیران بخش دولت نشان داده اند که به این مهم بیشتر از گذشته اهمیت قایلند . اهمیت قضیه تا بدان میزان است که در بعضی از کشور های اروپایی، آسیایی و نیز امریکایی الگوهای ویژه پرورش منابع انسانی طراحی و ترویج وحمایت شده است. الگوی سرمایه گذاری در پرورش منابع انسانی رایج ترین الگوی سرآمدی و تعالی عملکرد در حوزه پرورش منابع انسانی می باشد که در این مقاله معرفی می گردد. تجارب جهانی حاکی از آن است که این الگو در مقیاسی وسیع ، بعنوان ابزاری برای اندازه گیری و بهبود همه سازمانها در سطوح ملی و بنگاهی ، خصوصی و دولتی ، کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته و نتایج رضایت بخشی را نیز موجب شده است. برای مثال این توفیقدر دستگاههای دولتی انگلستان چنان بوده است که دولت انگلستان کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی خود را موظف به تلاش برای دریافت استاندارد این الگو وگواهینامه های ذیربط کرده است. این مقاله با هدف معرفی آخرین یافته های تئوریکی در حوزه پرورش منابع انسانی و همچنین نحوه اجرای این تئوری ها در عمل تالیف شده است . برای این منظور ، ابتدا بحث مختصری درباره مفهوم شناسی پرورش منابع انسانی ارایه شده و سپس – با مطالعه ادبیات موضوع و مستندات وگزارشات شرکت های پیشرو – تجربیات پاره ای از این شرکت ها گزارش شده است.