سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمحسن توفیق – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
احد اوریا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده عمران دانشگاه شهید باهنر کرما
سید علی خداشناس – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده عمران دانشگاه شهید باهنر کرما
احمد فهمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده عمران دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

پدیده تحکیم برای بار گذاری های متناوب بصورت کامل توسط بلیق مورد بحث قرار گرفته و تئوری تحکیم برای بارگذاری های متناوب توسط وی ارائه شده است که تاکنون کاملترین تحقیقات انجام شده در این زمینه بوده است[۱]. ولی با توجه به فرضیات ساده‌کننده‌ای که وی استفاده کرده است، تئوری ارائه شده توسط وی فقط در مورد بارگذاری‌هایی با دوره تناوب زیاد کاربرد دارد. در این مقاله روشی ارائه می‌شود که تغییرات ضریب تحکیم را، بصورت تغییر در زمان بارگذاری اعمال کرده ودر نهایت بارگذاری متناوب را با استفاده از اصل جمع آثارقوا اعمال می‌کند. مقایسه نتایج بدست آمده با این روش با نتایج روش تفاضلات محدود، و المانهای محدود صحت روش ارائه شده را نشان می‌دهد