سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

امید رنجبردونچالی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی ایران
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی ایران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی ایران

چکیده:

وجود بارهای غیر خطی سبب ایجاد هارمونیک در شبکه های توزیع می شود . هارمونیکهای جریان و ول تاژ در سیستمهای توز یع باعث افزایش تلفات در خطوط، کاهش ضریب توان و ایجاد رزونانس با خازنهای موازی شبکه می شوند در این مقا له یک استراتژی کنترل برای فیلتر های اکتیو موازی سه فاز برای حذف هارمونیک و جبران توان راکتیو برای خطوط سه فاز سه سیم و متعادل سازی جریان برای خطوط سه فاز چهار سیم ارائه گردیده است . عملکرد سیستم ارائه شده، شبیه سازی، و یک نمونه آزمایشگاهی از آن پ یاده سازی شده است . استراتژی پایه ای کنترل بکار گرفته شده در این فیلتر بر اساس تئوری توان راکتیو لحظه ای می باشد .