سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی ستاک – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
سروش ثقفیان – دانشجو کار شناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
سعیده احمدی – دانشجو کار شناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
مریم تاج الدینی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تئوری مجموعه های فازی که حاصل اندیشه های متفکران نواندیش در طول سالیان دراز می باشد، امروزه بصورت مقوله ای کاربردی در خدمت شاخه های مختلف علوم از جمله مهندسی
صنایع و مبحث کنترل موجودی در آمده است. در این مقاله، پس از مروری مختصر بر تاریخچه، مفاهیم و تئوریهای منطق فازی، ضرورت استفاده از مدلهای این منطق برای کسب نتایج بهتر در مبحث کنترل موجودیها مورد تاکید قرار گرفته و در ادامه مدلهای مختلفی برای کنترل موجودی در حالت فازی ارائه گردیده است. در این مدلها، پارامترهای مختلف مدلهای کنترل موجودی، بصورت اعداد فازی در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است، مقدار سفارش اقتصادی در عمل باید بصورت یک عدد قطعی و مشخص باشد، بنابراین ضرورت دارد که نتایج بدست آمده به حالت قبلی برگردانده شود.