سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریبرز جولای – گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
اصغر وظیفه – گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه اکثر سازمان ها برای پا بر جا ماندن در بازار رقابتی اقدام به پویا نمودن و فعال کردن بخش های تحقیق و توسعه ای (R&D) خود می نمایند . تعداد پروژه های تحقیقاتی در سال های اخیر روند افزایشی داشته است . مدیریت و برنامه ریزی پروژه های تحقیقاتی برای سازمان ها دارای اهمیت ویژه ای است . اکثر پروژه های تحقیقیاتی با توجه به انتخاب نادرست پیمانکار به شکست منجر شده است . بنابراین انتخاب صحیح پیمانکار یک پروژه تحقیقاتی نقش عمده ای در موفقیت پ روژه ایفا می نماید . مدیران پروژه برای انتخاب پیمانکار پروژه با یک مساله پیچیده تصمیم گیری روبرو هستند . در این مقاله تئوری و متدولوژی انتخاب پیمانکار یک پروژه تحقیقاتی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره گروهی ارائه گردیده است . با استفاده از متدولوژی فوق بهترین پیمانکار با درنظر گرفتن معیارهای مورد نظر انتخاب خواهد شد . مدل ارائه شده برای انتخاب پیمانکاران پروژه های یک موسسه تدوین استاندارد بکار گرفته شده است .