سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا جدی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهرا
حسن قاسمی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهرا

چکیده:

امروزه استفاده از شناورهای پلنینگ با سرعت بالا در همه بخشهای حمل و نقل، توریستی و تفریحی و حتی نظامی سفارشات زیادی دارد. برای افزایش سرعت این شناورها باید فرم بدنه را طوری طراحی نمود تا بتوانند فشار هیدرودینامیکی در کف شناور را که باعث افزایش نیروی لیفت و کاهش نیروی درگ می شود به همراه داشته باشد. استفاده از روش عددی المان مرزی برای تحلیل و محاسبات و طراحی هیدرودینامیکی شناورهای تندرو یک روش مناسب و ابزار محاسباتی قوی به شمار می رود در این مقاله با استفاده از معادلات انتگرالی و تئوری کلوین و با تکنیکهای روش المان مرزی فشار هیدرودینامیکی در کف شناور تندرو (سطح خیس شده) را در عدد فرود بالا محاسبه می نماییم در این مقاله ضمن بررسی و تئوری مسئله و روابط ریاضی به کارگیری حل عددی معادله حاکم و جواب عمومی معادله پتانسیل با معادله موج ایجاد شده نقطه پرفشار با تابع خطی و غیرخطی می پردازیم صفحه پلنینگ توسط تعدادی المان فشاری که شدت آنها در هر المان ثابت است مدل شده و با استفاده از شرط مرزی سطح آزاد و شرط کاتا، شدت فشار مجهول بدست می آید مش بندی جسم (شناور) و محاسبات انتگرال در هر مش و تشکیل ماتریس سیستم معادلات و حل سیستم معادلات از دیگر کارهای انجام شده درمطالعه حاضر می باشند. محاسبات فشار در هر مش انجام شده و ماتریس نهایی توزیع فشار بدست می آید . در پایان به بررسی نتایج توزیع فشار پرداخته می شود و با نتایج دیگر محققان و نتایج حاصل از فرمولهای تجربی ساویتسکی مقایسه می شود.