سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین فتوت رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ، دانشگاه تربیت مدرس تهران
مرضیه استرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمجید میرکاظمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – شما

چکیده:

برای شناخت تاثیر لایه بندی غیر یکنواخت در هندسه دگرریختی وکینماتیک در یک رژیم فشارشی در تکتونیک نازک پوسته یکسری آزمایش ات در جعبه ماسه ای که دیواره های شیشه ای دارد انجام شد که طراحی آن بگونه ای است که سطوح دگر ریختی را مقابل رمپ دگرریخت نشده ای قرار می دهد . چینهای گسل خورده ای که در شده اند هندسه اصلی را تشکیل میدهند . تاقدیسهای تراستی، هندسه های ساب تراس تی detach سطوح مختلف ،جدایش درون لایه ای وواحد های ایمبریکیت قابل شناسایی هستند . این ساختارها بصورت گسترده ای دگر ریختی piggy back را نشان می دهند . دگر ریختی از سمت Hinterland به سمت Forland انتشار می یابد . نتیجه گیری حاصل از تحلیل مدلها تایید می کند که لایه بندی مکانیکی کلید کنترل کننده کنیماتیک وهندسه دگرریختی است .