سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا علی بازی بهبهانی –
مجتبی آقامیر –

چکیده:

در این مقاله چگونگی توزیع فضای گسیل اشعه ی ایکس سخت پالسی وتغییرات شدت آن با توجه به پارامترهای موثر درکیفیت کانونی شدن پلاسما در دستگاه پلاسمای کانونی نوع mather کم انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.این تحقیق توسط رادیوگرافی اشعه ایکس تغییرات کیفی ایجاد شده در آن با توجه به مو قعیت فیلم رادیو گرافی،فشار و ولتاژتخلیه بر اساس نتایج تجربی و اصول نظری انجام پذیرفته است و توانائی بهبود کیفی رادیو گرافی فوق سریع اشعه ایکس را توسط دستگاه پلاسمای کانونی نشان میدهد.