سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عطااله عسگری همت – دانشگاه ولی عصر رفسنجان، گروه ریاضی
مریم خاکسار قلاتی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان، گروه ریاضی
مریم خاکسار قلاتی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان، گروه ریاضی

چکیده:

زیر فضاهای تحت انتقال پایا، زیر فضاهایی بسته هستند که تحت انتقال های صحیح پایا می باشند. توابع متناظر با فضاهای تحت انتقال پایا بسیاری از ویژگی های این فضاها را تشریح می کنند. تابع اثر موضعی که با یک فضای تحت انتقال پایا و یک عملگر مثبت روی (l(Zn متناظر است یک ابزار جدید و سودمند برای تحلیل موجک ها در فضاهای تحت انتقال پایا است. بسیاری از حقایق موجک ها با توجه یه ویژگی های تابع اثر موضعی نتیجه می شوند. در این مقاله تابع اثر موضعی را معرفی می کنیم و معادلات مشخصه موجک های چندگانه را به کمک آن بدست می آوریم.