سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدایت ذکایی آشتیانی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
احسان مظلومی – کارشناس ارشد حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

تأخیر در تقاطعها بخش مهمی از زمان سفر در شبکه‌های خیابانی را تشکیل می‌دهد که معمولاً در مدلهای تخصیص ترافیک یا به صورت مقداری ثابت و یا برای هر ورودی به تقاطع تنها تابعی از حجم ترافیک همان ورودی در نظر گرفته می‌شود. یک دلیل این امر مشکلات ناشی از در نظرگیری توابع زمان تأخیر وابسته به حجمهای ترافیک ورودیهای مختلف به تقاطع در مدل تخصیص ترافیک است. دلیل دیگر آن عدم وجود توابع تأخیر مناسب برای اندازه گیری تأخیر در تقاطعها بر حسب مقادیر جریانهای ورودی به تقاطع، از جمله برای تقاطعهای با چراغ راهنمایی است. در این مقاله، با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از چند تقاطع چراغدار شهر تهران، دو تابع زمان تأخیر برای حرکتهای مختلف در تقاطع پیشنهاد شده است که نه تنها تابعی از زمانبندی چراغ و حجم ترافیک مربوط به ورودی مورد نظر است بلکه، به حرکتهای هم‌ فاز متداخل با حرکت مورد نظر نیز وابسته است. در قسمت دیگری از این مقاله تأثیر وجود چراغ در مقدار تأخیر یک تقاطع بدون چراغ، با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از حجم ترافیک و تأخیر و زمانبندی چراغ در یک تقاطع چراغدار که قبلاً بدون چراغ بوده است، بررسی شده است. در قسمت آخر، تأثیر وجود چراغ هوشمند در مقدار تأخیر یک تقاطع چراغدار، با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از یک تقاطع مجهز به سیستم هوشمند، بررسی شده است