سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی خرمیان – گروه فیزیک ، دانشگاه سمنان – پژوهشکده فیزیک ذرات و شتابگرها، مرکز دانش
شاهین آتشبار تهرانی – گروه فیزیک ، دانشگاه سمنان – پژوهشکده فیزیک ذرات و شتابگرها، مرکز دانش
ساغر باطبی – گروه فیزیک ، دانشگاه سمنان
مریم سلیمانی نیا – گروه فیزیک ، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله هدف اصلی محاسبه ی سهم های مربوط به پارتون های سبک و سنگین تابع ساختار طولی(x,Q2) FL در حالت های غیریکتا، یکتا و گلئون تا مرتبه ی NNLO در نظریه ی QCD است. بدین منظور ملزم به استفاده از ضرایب ویلسون طعم های سبک و سنگین و محاسبه ی توابع توزیع غیریکتا، یکتا گلئون در فضای ملین هستیم. پس از محاسبهی تابع ساختار طولی در این سه حالت در فضای ملین با استفاده از بسط چندجمله ای های ژاکوبی میتوان تابع ساختار طولی غیریکتا، یکتا و گلئون را در فضای x و برای Q های مختلف بدست آورد.