سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی نقی خرمیان – گروه فیزیک , دانشگاه سمنان، پژوهشکده فیزیک، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و
شاهین آتشبار تهرانی – گروه فیزیک , دانشگاه خلیج فارس، پژوهشکده فیزیک، مرکز تحقیقات فیزیک نظر
ابوالفضل میرجلیلی – دانشکده فیزیک , دانشگاه یزد، پژوهشکده فیزیک، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و

چکیده:

اخیراً توابع مورد نیاز برای تعیین ساختار ظرفیتی هادرونها در فضای ملین و در تقریب مرتبه سوم از نظریه اختلالی QCD در دسترس قرار گرفته است . در این مقاله از برازش داده های آزمایشگاهیِ xF3 استفاده شده است . با انجام این برازش پارامترهای آزاد در مدل پدیده شناختی مورد استفاده , تعیین خواهد شد . بدین ترتیـب توابع توزیع کوارک های ظرفیتی در تقریب NNLO در بازه های متفاوتی از انرژی قابل محاسبه خواهد بود .