سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

طهماسب داودی –

چکیده:

اصطلاح تحقیق و توسعه (A&D) برای جامعه حرفه ای و حتی غیر حرفه ای ، اصطلاحی آشناست، تحقیق و توسعه به تکاپو و تلاشهایی اشاره دارد که راز موفقیت بسیاری از اقتصاد های پیشرفته در آن نهفته است .
اکنون به وضوح می توان گفت که بین تحقیق و توسعه و میزان پیشرفت هر کشور رابطه ای مستقیم وجود دارد و کشورهایی که در زمینه تحقیق و توسعه بیشترین هزینه ها را متحمل شده اند آنهایی هستند که صاحب فناوری و صنایع پیشرفته هستند.
مطالعات نظری وتجربی نیز نشان داده که عامل حیاتی رشد وتوسعه اقتصادی، پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی است و کلیه این پیشرفت ها در تحقیق وتوسعه است، به بیان دیگر تحقیق و توسعه، هسته فناوری و ریشه ایده های جدید و فر آورده های جدید صنعتی است .
اکنون که در برنامه ریزی کلان کشور بر توسعه مبتنی بر دانایی صحه گذاشته شده است نقش حیاتی تحقیق و توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی نمایان تر شده است .
استفاده از تجربیات دیگر کشور ها و جهانی شدن تحقیق و توسعه به همراه تغییرات سریع بین المللی تاثیر بسزایی بر ساختار صنعتی، فعالیت های تجاری و شرایط علمی در سطح ملی و منطقه ای دارد .
اکنون زمان آن رسیده است که فعالیت های تحقیق و توسعه با نیاز های حال وآینده صنعت تطبیق داده شود و مراکز تحقیق وتوسعه در واحد های تولیدی و صنعتی تقویت شوند و گسترش یابند و به سمت جهانی شدن تحقیق و توسعه گام بر دارند.