مقاله تاثيرات کششي پاره اي سازه هاي نوايي در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات زبان و ترجمه (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثيرات کششي پاره اي سازه هاي نوايي در زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديرش
مقاله تاثيرات کششي
مقاله تکيه کانوني
مقاله مرزهاي نوايي
مقاله نوع جمله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري نادر
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش کشش سازه اي را به عنوان نشانه اي براي ناحيه برجستگي و مرزهاي نوايي مورد بررسي قرار مي دهد. از دو آزمايش انجام شده، اولي تاثير تکيه تقابلي را بر ديرش هجا، واکه و همخوان مورد مطالعه قرار مي دهد. آزمايش دوم تاثير انواع جمله و چهار مقوله مرزي را بر ديرش هجا، واکه و همخوان بررسي مي کند. پنج گويشور تحصيل کرده زبان فارسي سه واژه با سه هجاي CV را که شامل هجاي مورد بررسي مي باشند توليد کردند. واژه هاي کليدي در جملات حامل با چهار حالت کانوني در آزمايش اول و در چهار مقوله مرزي و سه نوع جمله در آزمايش دوم توليد شدند. نتايج آزمايش اول نشان داد که هجاي با تکيه کانوني، کشش بيشتري نسبت به بقيه حالت ها دارد. علاوه بر اين در حالت کانوني تاثيرات کششي پيشرو در واژه مشاهده مي شد. از نتايج اصلي آزمايش دوم تاثيرات کششي مرز پايان واژه و تاثير معنادار نوع جمله و مقوله هاي مرزي بر ديرش هجا، واکه و همخوان مي باشد. در پايان نتايج آزمايش ها با نتايج بررسي هاي انجام شده در زبان انگليسي مقايسه شده است.