مقاله تاثيرات گردشگري تجاري بر توسعه کالبدي ـ فضايي مناطق شهري مطالعه موردي: شهر بانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثيرات گردشگري تجاري بر توسعه کالبدي ـ فضايي مناطق شهري مطالعه موردي: شهر بانه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله گردشگري تجاري
مقاله توسعه شهري
مقاله توسعه کالبدي ـ فضايي
مقاله شهر بانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي نژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: پورطاهري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه گردشگري به واقعيت مهم اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است، که در همه محيط ها و مکان ها مانند شهر، روستا، کوهستان، سواحل و جز اينها وجود دارد. در زمان حاضر، شهرها از پربيننده ترين نواحي جهان به شمار مي آيند، که هر ساله پذيراي ميليون ها نفر گردشگرند. جهانگردي شهري امروزه به صورت يکي از فعاليت هاي مهم اقتصادي درآمده است که جريان کارها، اقدام هاي اجتماعي و تغييرات فضايي را شکل مي دهد. در واقع افزايش تعداد مسافران شهرها و رشد گردشگري شهري تاثيرات بسياري بر شهرها داشته و چهره آنان را تغيير داده است. در سال هاي اخير، شهر بانه به دليل موقعيت ويژه اش در محدوده نوار مرزي کشور و نيز رشد اقتصاد غيررسمي ناشي از قاچاق کالا، ساليانه تعداد زيادي گردشگر را از نقاط مختلف کشور به خود جلب کرده است. تحقيق حاضر نشان مي دهد که رابطه آماري معناداري ميان رشد گردشگري تجاري در شهر بانه با تغييرات بافت کالبدي و فضايي شهر وجود دارد، به طوري که افزايش جمعيت شهري، افزايش کاربري اراضي، افزايش ساخت و ساز واحدهاي مسکوني و مجتمع هاي تجاري به همراه رشد مراکز اقامتي و پذيرايي، از بارزترين نمودهاي اين روابط و تغييرات برشمرده مي شوند.