مقاله تاثيرپذيري برخي از صفات فيزيولوژيک آفتابگردان در تداخل با تاج خروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۹۷ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثيرپذيري برخي از صفات فيزيولوژيک آفتابگردان در تداخل با تاج خروس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تاج خروس
مقاله تداخل
مقاله رقابت بين گونه اي
مقاله صفات فيزيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واکنش آفتابگردان از نظر صفات فيزيولوژيک به تراکم و زمان سبز شدن تاج خروس آزمايشي در تبريز به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در طي سال هاي ۱۳۸۵ – ۱۳۸۴ اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل رقم آفتابگردان (آذرگل، هايسان و آلستار)، تراکم تاج خروس (۸٫۳، ۲۵ و ۴۱٫۷ بوته در مترمربع) و زمان سبز شدن تاج خروس (همزمان، ۱۵ و ۳۰ روز بعد از آفتابگردان) بودند. نتايج حاکي است که در سه رقم مورد مطالعه با افزايش تراکم و زودتر سبز شدن تاج خروس، شاخص سطح برگ آفتابگردان به طور معني دار کاهش مي يابد. در رقم آذرگل، مقدار کاهش سطح برگ هر بوته آفتابگردان در مقايسه با شاهد در تيمار سبز شدن همزمان و تراکم ۴۱٫۷ بوته علف هرز ۱۲ درصد بود. اثر تراکم علف هرز روي دوام سطح برگ رقم آلستار مهم تر از زمان سبز شدن آن بود، در حالي که در دو رقم ديگر تاثير زمان سبز شدن علف هرز مهم تر بود. رقم آذرگل حضور ۴۱٫۷ و ۸٫۳ بوته علف هرز در هر متر مربع را به ترتيب از سطوح سوم و دوم زمان سبز شدن به بعد بدون کاهش معني دار در عملکرد دانه تحمل کرد. در حالي که شدت رقابت بين گونه اي تاج خروس با رقم پاکوتاه آلستار بيشتر از دو رقم ديگر بود.