مقاله تاثيرپذيري سبکي نشاط از حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۲۶۹ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثيرپذيري سبکي نشاط از حافظ
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر فارسي دوره بازگشت
مقاله غزل
مقاله حافظ
مقاله نشاط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واثق عباسي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تاريخ ادبيات فارسي دوره اي به نام بازگشت ادبي شهرت دارد شاعران آن دوره چون از شعر سبک هندي -که بعد از بيدل رو به انحطاط نهاده بود – ملول و دلزده شده بودند در غزل به سبک عراقي گرايش پيدا کردند و بويژه غزل شيرين و دلنشين سعدي و غزل هنري، رندانه، جادوانه و جاودانه حافظ را سرمشق خود قرار دادند. نشاط اصفهاني يکي از شاعران آن دوره ميباشد که به شعرِ پر رمز و راز حافظ توجه داشته است. پيروي و تقليد نشاط از غزل حافظ همه جانبه است و به بخشي از جنبه هاي غزل اختصاص ندارد. به عبارت ديگر نشاط در محورهاي زباني، فکري، سبکي، موسيقايي شعر و… از غزل حافظ تاثير پذيرفته است. با توجه به آنکه تاکنون در مورد تاثيرپذيري نشاط از حافظ پژوهشي جامع الاطراف انجام نشده است نويسنده بر آنست تا ميزان بازتاب غزل حافظ را در غزل نشاط مورد مداقه، بررسي و بازکاوي قرار دهد.