مقاله تاثيرپذيري طبقات اجتماعي از تورم در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثيرپذيري طبقات اجتماعي از تورم در ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقات اجتماعي
مقاله تورم
مقاله نابرابري درآمد و ثروت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تورم بالا، همواره به عنوان يكي از مشخصات اقتصادهاي در حال توسعه (از جمله ايران) مطرح بوده و داراي آثار وسيع اقتصادي و اجتماعي است. تلاش براي تدوين سياست هايي جامع به منظور پيشبرد فرآيند توسعه اقتصادي ايجاب مي كند كه آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد. تحليل هاي اقتصاد خرد نشان مي دهند كه به دليل افزايش بيش تر قيمت اقلامي كه سهم عمده اي در سبد مصرفي خانوارهاي كم بضاعت دارند در مقايسه با اقلامي كه نقش زيادي عمده اي در بودجه طبقه مرفه و ممتاز جامعه بازي مي كنند، و نيز به دليل استفاده بيش تر طبقات پاييني از محل درآمدهاي ثابت، تورم، عاملي بالقوه براي افزايش شكاف طبقاتي در ايران است. در اين راستا، شواهد مطالعه حاضر كه بر اساس داده هاي تلفيقي مربوط به استان هاي كشور در دوره زماني ۸۲-۱۳۸۰ به دست آمده اند، حكايت از اين دارند كه تورم، طبقات بالايي و ممتاز جامعه را كه از بيش ترين ثروت و مكنت اقتصادي و اجتماعي برخوردار هستند، به بهاي طبقات پايين تر سود مي ر ساند و لذا عاملي مهم در افزايش شكاف طبقاتي است.