مقاله «تاثيرپذيري كمال الدين حسين خوارزمي از خاقاني و خصايص سبکي وي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۵۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: «تاثيرپذيري كمال الدين حسين خوارزمي از خاقاني و خصايص سبکي وي»
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمال الدين حسين خوارزمي
مقاله خاقاني
مقاله خصايص سبکي
مقاله عرفان
مقاله مضامين متشابه
مقاله وزن و قافيه و رديف
مقاله اصطلاحات و تعابير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيديان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: هوشياري بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كمال الدين حسين خوارزمي يكي از شعرا و عرفاي توانا و صاحب سبک اواخر قرن هشتم و نيمه اول نهم هجريست كه از شعر وانديشه پيشينياني همچون خاقاني شرواني، بهره هاي فراواني برده و مضامين و تركيبات سبکي وي را اخذ نموده و درلابه لاي اشعار و انديشه هاي خود گنجانيده است. تاثير پذيري كمال الدين حسين خوارزمي از خاقاني و خصايص سبکي وي را ميتوان در موارد زيردسته بندي نمود:
– دسته اول: تاثير پذيري شاعر از خاقاني، از لحاظ مضامين و محتواي متشابه يعني شاعر از لحاظ محتوا و درون مايه (فکري) از سبک شعري خاقاني پيروي نموده است.
دسته دوم: اشعاري كه شاعر از لحاظ وزن و قافيه و رديف باستقبال اشعار خاقاني رفته است.
دسته سوم: اشعاري كه شاعر بيت و ابياتي را از خاقاني، عينا و بي كم و كاست و يا با اندك تغييري، در ميان اشعار خود آورده است.
دسته چهارم: اشعاري را در بر ميگيرد كه شاعر عينا به بيان تركيبات و عبارات و اصطلاحات ديوان خاقاني پرداخته و از لحاظ زباني و لغوي از سبک خاقاني استقبال نموده است.
اين مقاله به تاثير پذيري كمال الدين حسين خوارزمي از خاقاني و خصايص سبکي وي، در چهار زمينه مذكور پرداخته است.