مقاله تاثيرگذاري شهرهاي جديد پيوسته در ساماندهي مادر شهر اصفهان «مطالعه موردي: خانه اصفهان و ملک شهر» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثيرگذاري شهرهاي جديد پيوسته در ساماندهي مادر شهر اصفهان «مطالعه موردي: خانه اصفهان و ملک شهر»
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرهاي جديد
مقاله شهر جديد پيوسته
مقاله گسترش شهري
مقاله سرريزپذيري جمعيت
مقاله ساماندهي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اذاني مهري
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي احمدآبادي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد شتابان جمعيت کشور و در پي آن گسترش چشمگير توسعه شهري، باعث افزايش تراکم جمعيت، آلودگي محيط زيست، توسعه بي رويه کالبدي شهرها و عدم توسعه متوازن گرديده است. همچنين افزايش آگاهي هاي شهروندان بر حجم مطالبات و خواسته هاي آنان در زمينه خدمات شهري افزوده است. از ميان خواسته هاي جمعيت شهرنشين، حل معضل مسکن جايگاه ويژه اي دارد. پاسخ اصولي به اين نياز شالوده توسعه موزون را پي ريزي مي نمايد. قانون گذاري، برنامه ريزي، تهيه طرح و اجراي شهرهاي جديد در ادوار زماني به شکل هاي مختلف در کشور يکي از راهکارهايي است که در پاسخ به اين موضوع طراحي و اجرا گرديده است. هدف اين پژوهش بررسي نقش و ساختار شهري خانه اصفهان و ملک شهر از نمونه شهرهاي جديد پيوسته به شهر اصفهان، در خصوص ساماندهي و هدايت توسعه کالبدي شهر اصفهان مي باشد. روش پژوهش، توصيفي – موردي و پيمايشي است، محقق از طريق اسناد و مدارک موجود و با استفاده از روش ميداني بسياري از اطلاعات حاصله را کارشناسي نموده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. از يافته هاي اين تحقيق مي توان به موفقيت نسبي در دستيابي به اهداف اوليه شهرهاي جديد پيوسته خانه اصفهان و ملک شهر اشاره کرد. اين موفقيت در برنامه ريزي، طراحي، اقبال عمومي و رسيدن به جمعيت افق طرح و در کنار اينها تخريب اراضي مستعد حومه شمالي شهر اصفهان و همين طور استقرار صنايع آلاينده و اثر شديد آلودگي آنها بر اين دو نو شهر مي باشد. همچنين نقد و بررسي مقايسه اي طرح شهرهاي جديد پيوسته با شهرهاي جديد اقماري در زمينه اندازه شهر، فاصله از شهرمادر، هزينه ها، جذب جمعيت، تحقق پذيري و دستيابي به اهداف از يافته هاي اين تحقيق است.