مقاله تاثير آب و هوا بر روي پوشش گياهي استان قم (ايران مركزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۳- بهار و تابستان ۱۳۸۴ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آب و هوا بر روي پوشش گياهي استان قم (ايران مركزي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش گياهي
مقاله نمك دوست ها
مقاله آب و هواشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهنه هاي جنوبي و جنوب غربي قم ارتفاعات قابل ملاحظه تا بيش از ۳۰۰۰ متر را داراست كه اين امر خود در انتقال آب به داخل دشت هاي استان نقش به سزايي را ايفا مي كند. ميزان بارندگي در استان قم بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ ميليمتر است. احداث دو سد در اين استان در جلوگيري از فرسايش تاثير چنداني نداشته است، استفاده از آبهاي زيرزميني نيز افزايش داشته و باعث شده كه ترازنامه آب هاي زيرزميني منفي شود. به دليل خشكي آب و هوايي و شوري خاك، شاهد فقر پوشش گياهي در اين پهنه هستيم. بنابراين، گياهان نمك دوست از اهميت زيادي برخوردار مي باشند. با اين حال به علت توپوگرافي استان مي توان شاهد ۳۰۰ گونه گياهي در اين استان بود. گونه هاي مرغوب تر را مي توان در ارتفاعات بيش از ۱۳۰۰ متر مشاهده كرد. با مطالعه خاك ها، هيدرولوژي و آب و هواشناسي قم به اين نتيجه رسيديم كه خاك توام با آب و هوا در شرق و آب و هوا به تنهايي در غرب و جنوب غرب استان به عنوان عوامل طبيعي غالب بر پراكنش و تراكم پوشش گياهي تاثير مي گذارد.