مقاله تاثير آزادسازي تجارت خدمات مالي بر توسعه مالي در كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آزادسازي تجارت خدمات مالي بر توسعه مالي در كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت خدمات مالي
مقاله توسعه مالي
مقاله سازمان جهاني تجارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي تاثير آزادسازي تجارت خدمات مالي بر توسعه مالي كشورهاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت (WTO) در دوره زماني ۲۰۰۶-۱۹۸۵ مي پردازد. بر اساس الگوهاي اقتصاد سنجي پانل ديتاي پويا و با استفاده از روش تخمين زن گشتاور تعميم يافته (GMM)، يافته ها دلالت بر تاثير منفي آزادسازي و توسعه تجارت خدمات مالي بر توسعه مالي كشورهاي مزبور دارد. از اين رو در کشورهاي عضو اين سازمان سياست آزادسازي و توسعه تجارت خدمات مالي به منظور افزايش کارايي و توانايي رقابت پذيري اين بخش مهم اقتصادي توصيه نمي گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سياست هاي آزادسازي تجاري اين بخش و از جمله الحاق كامل به سازمان جهاني تجارت، اقدامات لازم را براي بهبود و توسعه بخش مالي اعمال نمايند. همچنين با توجه به تجارب كشورهاي مذكور چنين استنباط مي گردد كه در فرايند مذاكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت كشورهاي متقاضي بايستي تا حد امكان از قبول تعهد در آزادسازي زيربخش هاي خدمات مالي اجتناب نمايند.