مقاله تاثير آزادسازي تجاري بر اشتغال بخش کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آزادسازي تجاري بر اشتغال بخش کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازي تجاري
مقاله اشتغال
مقاله بخش کشاورزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي اسفندآبادي سيدعبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: جاودان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزادسازي تجاري به عنوان نماد جهاني شدن در دنياي کنوني، بخش ها و متغيرهاي گوناگون اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است که يکي از متغيرهاي مهم در اين زمينه اشتغال است. در ايران، سهم مهمي از اشتغال کل اقتصاد به بخش کشاورزي اختصاص دارد. بنابراين، بررسي و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزي ضروري بنظر مي رسد. با توجه به اهميت موضوع، اين مطالعه اثر آزادسازي تجاري را بر اشتغال کشاورزي ايران مورد بررسي قرار داده است. به اين منظور، تابع تقاضاي نيروي کار در بخش کشاورزي براي دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۵۰ مورد برآورد قرار گرفت و از الگوهاي تصحيح خطا و هم جمعي جوهانسون – جوسيليوس براي بدست آوردن روابط کوتاه مدت و بلندمدت بين متغيرها استفاده گرديد. بر اساس يافته هاي پژوهش، آزادسازي تجاري در کوتاه مدت و بلندمدت تاثير منفي بر اشتغال بخش کشاورزي ايران داشته است. لذا، سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها در کشور بايد به گونه اي باشد که آثار منفي و تهديدهاي ناشي از آزادسازي تجاري بر اشتغال بخش کشاورزي ايران را كمينه كند.