مقاله تاثير آشنايي با فن آوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثير آشنايي با فن آوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري
مقاله اطلاعات
مقاله ارتباطات
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله جنسيت
مقاله آموزش
مقاله آشنايي
مقاله شبکه
مقاله ICT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع داويجاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) يک تخصص ميان رشته اي است که جهت ايجاد امکان ارتباط از راه دور، دسترسي به اطلاعات و جلوگيري از انباشت و انحصار آن مورد استفاده قرار مي گيرد (به نقل از شريفي، ۱۳۸۳). در عصر فناوري پيشرفته، ثروت پايدار يک جامعه، استعداد نيروي ماهر و خلاق آن جامعه است و پيشرفت و رفاه هر جامعه به مغزهاي آن بستگي دارد (ديويد السون، ۱۳۷۷). و از آنجايي که منابع انساني بيشترين تاثيرپذيري را از تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات و رسانه ها دارند، بديهي است کشورهايي که بتوانند براي خود منابع انساني توسعه يافته اي تدارک ببينند، ثروت خود را پايدار و ماندني کرده اند (کرم پور، ۱۳۸۲). و بي ترديد تقويت نيروي ماهر و مبتکر بستگي به آموزش دارد. آموزشي که با اصول آموزشي نوين و روزآمد ارایه شود. (ديويد السون، ۱۳۷۷). آنچه امروزه در نظام آموزشي عالي مطرح مي شود، استفاده از فناوري هاي جديد (جهت آسان سازي يادگيري) و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان است (پورجمشيدي،۱۳۸۱(
اين پژوهش به بررسي تاثير رابطه آشنايي با فن آوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن مي پردازد. مطالعه حاضر بر روي ۱۶۰ نفر از دانشجويان و به وسيله پرسشنامه اي محقق ساخته و با کمک نرم افزار SPSS انجام شد تا تاثير ميزان آشنايي مختلف (کم و زياد) با (ICT)، جنسيت و ميزان آشنايي مختلف با (ICT) در دو جنس دختر و پسر بر پيشرفت تحصيلي بررسي شود. نتايج حاصل بوسيله آزمون t استيودنت در دو گروه مستقل و تحليل واريانس عاملي مورد مقايسه قرار گرفت. بنابر نتايج به دست آمده مشخص گرديد که جنسيت نقشي در پيشرفت تحصيلي ندارد، در صورتي که آشنايي کم و زياد با فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تاثير دارد.