مقاله تاثير آلاينده هاي خنثاي Ca-La بر روي خواص ترابردي و ابر رسانايي تركيب Nd-123 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آلاينده هاي خنثاي Ca-La بر روي خواص ترابردي و ابر رسانايي تركيب Nd-123
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابررسانايي
مقاله مقاومت الكتريكي
مقاله توان گرما الكتريسيته،‌ چگالي حالتهاي الكتروني
مقاله جايگزيدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني شعبان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: همايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تركيبات بس بلور Nd100xCaxBa200xLaxCu3O7-δ (در بازه (۰٫۰۱<x£۰٫۱۵ به روش استاندارد حالت جامد ساخته شده اند. تاثير آلاينده خنثاي Ca-La بر روي خواص ترابردي نظير مقاومت الكتريكي و توان گرما الكتريسيته S اين تركيبات به صورت تابعي از دما و تراكم آلايش بررسي شده است. مقاومت الكتريكي اين تركيبات با افزايش غلظت آلايش افزايش مي يابد و توان گرما الكتريسيته در دماي بالا ثابت ولي در دماهاي پايين اندكي تغيير مي كند. در حالي كه دماي بحراني ابررسانايي به صورت خطي كاهش مي يابد. از روي توان گرما الكتريسيته چگالي حالتهاي الكتروني g(εF) در نزديكي تراز فرمي تعيين و نتايج نشان داد كه g(εF) با افزايش غلظت آلايش كاهش مي يابد. براي تحليل داده هاي توان گرما الكتريسيته از مدل نوار باريك استفاده شد. نتايج حاصل از برازش داده ها به اين مدل توافق بسيار خوبي با كاهش چگالي حالتهاي الكتروني g(εF) دارد. چون اين تركيبات از لحاظ الكتريكي خنثي هستند. لذا تغييرات مقاومت الكتريكي p(x,T)، توان گرما الكتريسيته S(x,T)، دماي بحراني Tc(x)، و g(εF) در مجاورت تراز فرمي همگي پيشنهاد مي كنند كه جايگزيدگي حاملهاي باز عامل اصلي از بين رفتن ابررسانايي توسط آلاينده هاي خنثي از لحاظ الكتريكي هستند.