مقاله تاثير آلودگي هوا بر روي پراکسيداسيون غشا و فعاليت آنزيمي آنزيم هاي آنتي اکسيدان (کاتالاز، پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز) در اسطوخودوس و برگ نو در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آلودگي هوا بر روي پراکسيداسيون غشا و فعاليت آنزيمي آنزيم هاي آنتي اکسيدان (کاتالاز، پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز) در اسطوخودوس و برگ نو در تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله پراکسيداسيون غشا سلولي
مقاله مالون دآلدييد
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيدان
مقاله گياه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: منفرد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مناطق آلوده و پاک تهران با استفاده از اطلاعات سازمان محيط زيست و اداره کنترل کيفيت هوا تعيين شد. در اين تحقيق منطقه ۱۲ (بازار) به عنوان منطقه آلوده و منطقه ۱ (نياوران) به عنوان منطقه پاک انتخاب شد.
براي انجام اين تحقيق دو گونه گياهي اسطوخودوس (lavandula officinalis Chaix.) و برگ نو (.ligustrum vulgare L) کاشته شده در حاشيه خيابان هاي مناطق آلوده و پاک تهران انتخاب شد.
تحقيق حاضر نشان مي دهد که آلودگي هوا موجب افزايش معني دار پراکسيداسيون غشا (غلظت مالون دآلدييد) مي شود.
فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان (کاتالاز، پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز) در درجات مختلفي در مناطق آلوده نسبت به مناطق پاک افزايش يافته است.