مقاله تاثير آلودگي هوا بر نوسانات اقليمي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آلودگي هوا بر نوسانات اقليمي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اقليم
مقاله نوسانات اقليمي
مقاله آلودگي هوا
مقاله شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: نگهباني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميركتولي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش شهرنشيني و توسعه شهرها به همراه افزايش شتابان جمعيت و توسعه فعاليت هاي صنعتي با مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي به شدت آلودگي ها را افزايش داده است که عواقب آن در درجه اول به صورت امراض و بيماري هاي تنفسي، تشديد بيماري هاي قلبي و ريوي، متوجه ساکنان شهرها مي شود و در مرحله بعد، به عنوان عاملي در تشديد نوسانات اقليمي و تاثيرات زيست محيطي نقش ايفا مي نمايد. در تحقيق حاضر از ۲ نوع داده براي بررسي رابطه بين عناصر و مولفه ها استفاده شده است. اولين داده مورد بررسي، عناصر اقليمي در طول دوره آماري ۵۱ ساله از ۱۹۵۲-۲۰۰۳ ميلادي، بصورت سه دوره ۱۷ ساله، پاک (۱۹۵۲-۶۹)، دوره مياني (۱۹۷۰-۸۶) و دوره آلوده (۱۹۸۷-۲۰۰۳) مي باشد، که نوسانات و تحولات اقليمي در اين سه دوره با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفته شده است. دومين متغير يا داده مورد مطالعه، نوع و ميزان آلاينده هاي شهر تهران در طول دوره آماري ۱۹۹۷-۲۰۰۳ و به صورت ميانگين سالانه مي باشد. در مجموع بعد از محاسبات مختلف اين نتيجه حاصل گرديد که اقليم شهر تهران در دوره آلوده نسبت به دو دوره قبل، از نوسان بيشتري برخوردار بوده و نوسانات اقليم منطقه دردوره آلوده به صورت افزايش دما، افزايش پتانسيل سيلاب خيزي و تغيير اقليم بسوي وضعيتي گرم و مرطوبتر مي باشد.