مقاله تاثير آموزش برنامه فرزندپروري مثبت (۳P) بر کاهش علایم کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش برنامه فرزندپروري مثبت (۳P) بر کاهش علایم کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه فرزندپروري مثبت
مقاله اختلال نافرماني مقابله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شعيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسيان كارينه
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر جهت بررسي تاثير آموزش مديريت والدين بر اساس برنامه فرزندپروري مثبت (۳P) در کاهش شدت علایم اختلال نافرماني مقابله اي دانش آموزان پسر ۷ تا ۱۰ ساله شهرستان نهاوند انجام شده است.
روش: اين مطالعه از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و جامعه مورد مطالعه آن دانش آموزان پسر ۷ تا ۱۰ ساله دبستان هاي پسرانه شهرستان نهاوند است. نمونه گيري به روش خوشه اي انجام شد و مادران ۲۴ نفر از کودکاني که بر اساس سياهه رفتاري کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF)، مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي(ODD)  تشخيص داده شده بودند، انتخاب شده، به دو گروه آزمايش (n=12) و کنترل (n=12) تقسيم شدند. سپس برنامه فرزندپروري مثبت به مدت ۲ ماه در ۸ جلسه آموزشي ۱۲۰ دقيقه اي براي آزمودني هاي گروه آزمايش اجرا شد.
يافته ها: تحليل داده ها نشان داد که گروه آزمايشي در مقايسه با گروه کنترل، پس از پايان جلسات آموزش برنامه فرزندپروري مثبت، بر اساس ارزيابي جداگانه والد و معلم، کاهش معناداري در نمرات شدت علایم اختلال نافرماني مقابله اي پيدا کرده است (P<0.01).
نتيجه: آموزش برنامه فرزندپروري مثبت سبب کاهش نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي در کودکان مبتلا به اين اختلال مي شود.