مقاله تاثير آموزش تکليف محور بر مهارت خواندن و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مهندسي در درس زبان تخصصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش تکليف محور بر مهارت خواندن و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مهندسي در درس زبان تخصصي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش تکليف محور
مقاله زبان تخصصي
مقاله مهارت خواندن
مقاله مهندسي مکانيک
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهرك
جناب آقای / سرکار خانم: آژغ حوريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير به کارگيري آموزش تکليف محور بر مهارت خواندن و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته مهندسي در درس زبان تخصصي است. دو گروه از دانشجويان گرايش ساخت و توليد به عنوان گروه آزمايشي و کنترل در طرح پيش آزمون – پس آزمون شرکت کردند. گروه آزمايشي به مدت يک نيمسال تحصيلي، درس زبان تخصصي خود را از طريق روش تکليف محور فراگرفتند. گروه کنترل در همان مدت به روش سنتي دستور – ترجمه با تاکيد بر يادگيري دستور، لغت، خواندن و ترجمه، درس زبان را فراگرفتند. در آغاز و در انتهاي آزمايش از هر دو گروه آزمون مهارت خواندن گرفته شد. نتايج آزمون تي نشان داد که مهارت خواندن گروه آزمايشي قبل و بعد از شرکت در کلاس زبان تخصصي به طور معناداري متفاوت بوده و ارایه اين درس با روش تکليف محور بر پيشرفت مهارت خواندن آنان تاثير گذاشته است. همچنين مقايسه نمرات دانشجويان در آزمون پايان ترم نشان داد که استفاده از روش تکليف محور بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان در درس زبان تخصصي موثر بوده است.