مقاله تاثير آموزش خلاقيت بر مولفه هاي فراشناختي تفکر خلاق دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش خلاقيت بر مولفه هاي فراشناختي تفکر خلاق دانشجويان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش خلاقيت
مقاله مولفه هاي فراشناختي
مقاله تفكر خلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرخائفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به هدف بررسي تاثير آموزش خلاقيت بر مولفه هاي فراشناختي تفکر خلاق دانشجويان اجرا گرديد. روش پژوهش آزمايشي و در قالب طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۲۶ دانشجوي دختر و پسر در مقطع کارشناسي بود که با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب گرديدند. براي ارزيابي سطح تفکر خلاق دانشجويان از آزمون تفکر خلاق تورنس فرم ب تصويري استفاده شد. نتايج نشان داد که تفاوت معني داري بين گروه آزمايشي و کنترل در مولفه هاي فراشناختي تفکر خلاق وجود دارد.