مقاله تاثير آموزش مهارتهاي كنترل كودك به مادران بر كاهش علايم اختلال نقص توجه / بيش فعالي كودكان و افسردگي مادران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارتهاي كنترل كودك به مادران بر كاهش علايم اختلال نقص توجه / بيش فعالي كودكان و افسردگي مادران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارتهاي پايش كودك
مقاله اختلال نقص توجه / بيش فعالي
مقاله تغيير رفتار
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاييان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال نقص توجه / بيش فعالي (ADHD) براي بسياري از دانش آموزان مشكلات زيادي ايجاد مي كند و بر عملكرد شناختي‏، اجتماعي، هيجاني و خانوادگي و سپس در بزرگسالي بر عملكرد شغلي و زناشويي آنان تاثير مي گذارد. از سوي ديگر، والدين كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه / بيش فعالي، فشار رواني بيش از حدي را تجربه مي كنند و افسردگي، احساس محدوديت، ناكامي بالا، توانايي و اعتماد به نفس پايين و نيز اختلاف زناشويي در بين آنها مشاهده مي شود.
هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش رفتاري كنترل كودك به والدين بر كاهش نشانه هاي نقص توجه / بيش فعالي و بهبود عملكرد رفتاري كودكان و نيز كاهش ميزان گرايش به افسردگي مادران كودكان مبتلا به اين اختلال است. براي اين منظور ۲۲ دانش آموز ۶ تا ۱۱ ساله مبتلا به نقص توجه / بيش فعالي كه به مراكز مشاوره و بهداشت رواني شهرستان ساري مراجعه كرده اند از طريق مصاحبه باليني و پرسشنامه SNAP-IV به شيوه اي هدفمند براي پژوهش انتخاب شدند. سپس افراد نمونه از نظر متغيرهاي سن، جنسيت و تحصيلات با هم همتاسازي شده و بر حسب تصادف در گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. در جلسه هاي برنامه آموزشي مهارتهاي كنترل كودك در گروه آزمايش فقط مادران شركت كردند و به مدت ۱۴ جلسه تحت آموزش مطابق برنامه باركلي (۱۹۸۱) و نيز فورهند و مك ماهون (۱۹۸۱) قرار گرفتند اما گروه گواه تا پايان پس آزمون هيچ آموزشي دريافت نكرد.