مقاله تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر بهره وري نيروي کار صنايع کشاورزي (مطالعه موردي: استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر بهره وري نيروي کار صنايع کشاورزي (مطالعه موردي: استان گلستان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش فني و حرفه اي
مقاله بهره وري
مقاله نيروي کار
مقاله صنايع کشاورزي
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آبيار نورمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف اندازه گيري و مقايسه بهره وري نيروي کار دو گروه از صنايع کشاورزي داراي و فاقد آموزش هاي فني و حرفه اي استان گلستان انجام شده است. براي اين منظور از داده هاي پيمايشي و روش تخمين تابع توليد استفاده گرديد. ضريب آلفاي کرونباخ برابر ۰٫۷۶ گوياي قابليت اعتماد داده ها مي باشد. بر اساس نتايج، بهره وري متوسط و نهايي نيروي کار صنايع داراي آموزشهاي فني و حرفه اي بطور معني داري بيشتر از بهره وري متوسط و نهايي نيروي کار صنايع فاقد آموزش هاي فني و حرفه اي مي باشد که مي تواند بيانگر تاثير مثبت آموزش در بهبود بهره وري نيروي کار صنايع باشد. همکاري بين صنايع، سازمان آموزش فني و حرفه اي و نهادهاي کارگري، ارزيابي نيازهاي آموزشي و افزايش اعتبارات برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه است.