مقاله تاثير ابعاد فضايي، مكاني بر استمرار كاركرد اقتصادي روستاهاي در معرض تخليه جمعيتي شهرستان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير ابعاد فضايي، مكاني بر استمرار كاركرد اقتصادي روستاهاي در معرض تخليه جمعيتي شهرستان قزوين
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه فضايي
مقاله مكاني
مقاله توسعه اقتصادي روستايي
مقاله تخليه جمعيت روستايي
مقاله قزوين (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزنيا قدير
جناب آقای / سرکار خانم: ضياتوانا محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پي تحولات اقتصادي و اجتماعي چند دهه اخير، کم توجهي به روستا، تمرکز سرمايه و امکانات در شهر، و مهاجرت از روستا به شهر، الگويي نوين از بهره برداري اراضي روستايي پديد آمد. در اين الگو، بهره برداري از منابع طبيعي روستا وابسته به جمعيت ساکن آن نيست، بلكه در گرو فعاليت كساني است که از روستا مهاجرت كرده اند. با افزايش روند شکل گيري روستاهاي در معرض تخليه جمعيتي، اين الگو با شتاب زياد در حال گسترش است. بسياري از عوامل در استمرار كاركرد اقتصادي روستاها، اعم از در حال رشد و در معرض تخليه جمعيتي، نقش آفريني مي كنند. مقاله حاضر، كه با استفاده از مطالعات اسنادي و ميداني انجام پذيرفته، به دنبال آن است كه تاثير ابعاد فضايي و مكاني را بر كاركرد اقتصادي روستاهاي در معرض تخليه جمعيتي شهرستان قزوين را مشخص كند. يافته هاي به دست آمده از سه پرسشنامه روستا، خانوار ساكن، و خانوار مهاجر روستاهاي منتخب شهرستان قزوين نشان داد كه ميان ابعاد فضايي،مكاني روستاها و استمرار كاركرد اقتصادي آنها رابطه اي معني دار وجود دارد.