مقاله تاثير ابعاد محتوايي بر ابعاد ساختاري در طراحي ساختار سازمان (مطالعه موردي در سازمان تعزيرات حکومتي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير ابعاد محتوايي بر ابعاد ساختاري در طراحي ساختار سازمان (مطالعه موردي در سازمان تعزيرات حکومتي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سازمان
مقاله ساختار سازماني
مقاله ابعاد محتوايي
مقاله رسميت
مقاله پيچيدگي
مقاله تمرکز
مقاله استراتژي
مقاله اندازه
مقاله محيط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: ساختار سازماني چارچوب پايدار و باثباتي ارايه مي کند که مي تواند بدان وسيله به اعضاي سازمان کمک کند تا در جهت تحقق اهداف سازماني، به نحوي موثر، گام بردارند.
دستيابي به کارايي در سازمان، مستلزم رويکرد تغيير و اعمال تغييرات در ساختار سازمان ها متناسب با تغييرات محيطي، استراتژي و اندازه سازمان به صورت مستمر است که در همين راستا اين تحقيق با بررسي تاثير ابعاد محتوايي بر ابعاد ساختاري در طراحي ساختار سازمان ها مي پردازد و به صورت موردي، تاثير ابعاد محتوايي بر ابعاد ساختاري در طراحي ساختار سازمان تعزيرات حکومتي مورد مطالعه قرار گرفته که در نهايت ابعاد ساختاري اين سازمان، باتوجه به ابعاد محتوايي، در سه بعد پيچيدگي، رسميت، تمرکز متمايل به زياد و يا در حد بالاي متوسط قرار گرفت.