مقاله تاثير اسانس و عصاره هيدروالکلي زيره سياه (.Carum carvi L) روي پارامترهاي استرس اکسيداتيو در رت هاي مبتلا به التهاب حاد ريوي قبل و بعد از پرتودهي گاما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۴۱ تا ۴۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير اسانس و عصاره هيدروالکلي زيره سياه (.Carum carvi L) روي پارامترهاي استرس اکسيداتيو در رت هاي مبتلا به التهاب حاد ريوي قبل و بعد از پرتودهي گاما
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو گاما
مقاله زيره سياه (.Carum carvi L)
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله التهاب حاد
مقاله آسيب ريوي
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: علامه عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: خلفي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: سيحون مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
التهاب حاد ريوي يکي از عوارض مزمن سپسيس است که در نهايت منجر به مرگ بيماران مبتلا به سپسيس مي شود. با توجه به عوارض مصرف داروهاي ضد التهابي، استفاده از گياهان دارويي نظير زيره سياه (Carum carvi L.) به منظور کاهش آسيبهاي ناشي از سپسيس، مورد توجه مي باشد. در اين تحقيق اثر حفاظتي اسانس و عصاره هيدروالکلي زيره سياه در جلوگيري از آسيب ريوي در مدل تجربي التهاب حاد (CLP=Cecal Ligation and puncture) در رت بررسي شده است و در اين راستا، تاثير اين دو عصاره بر پارامترهاي استرس اکسيداتيو ازجمله آنزيم ميلوپراکسيداز، پراکسيداسيون ليپيدها و گلوتاتيون در بافت ريه رتها در گروههاي مختلف بررسي شد. همچنين به منظور بررسي تاثير پرتودهي گاما بر روي خواص دارويي مواد موثره زيره سياه، ۴ گروه از رت ها با عصاره هاي بدست آمده از زيره سياه پرتوديده، تيمار و پارامترهاي فوق در بافت ريه آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که فقط اسانس زيره سياه، باعث تعديل پارامترهاي دخيل در استرس اکسيداتيو در مدل CLP شده است و عصاره هيدروالکلي هيچ گونه تاثيري بر روي عوامل فوق نداشته است. پرتودهي زيره سياه در دوز مجاز (۱۰ کيلوگري) و دوز استريل (۲۵ کيلوگري) نيز هيچ گونه تاثيري بر روي خواص عصاره هاي استخراج شده از دانه هاي زيره سياه نمي گذارد، به طوري که تاثير اسانس و عصاره هيدروالکلي حاصل از زيره پرتوديده در تعديل پارامترهاي دخيل در استرس اکسيداتيو همانند زيره پرتونديده است. به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که اسانس زيره سياه قادر است عوارض ناشي از التهاب حاد ريوي را کاهش دهد و پرتودهي زيره به منظور افزايش مدت نگهداري اين گياه دارويي نيز هيچ گونه تاثيري در خواص آن ندارد.