مقاله تاثير استفاده از تلفن همراه بر شکل گيري هويت شخصي مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از تلفن همراه بر شکل گيري هويت شخصي مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازتابندگي خود
مقاله تجربه آزادي
مقاله تجربه اعتماد و اضطراب
مقاله تلفن همراه
مقاله هويت شخصي مدرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدوحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش تلفن هاي همراه دگرگوني هايي را در ويژگي هاي فردي و تعاملات اجتماعي افراد جامعه ايجاد کرده است. تلفن همراه با ظرفيت هاي انتخابي که فراهم کرده است، به ابزار جديدي براي انعکاس «خود» و «ديگري» و شکل گيري هويتي جديد تبديل شده است. پژوهش حاضر به بررسي تاثير استفاده از تلفن همراه بر هويت شخصي مدرن پرداخته است. بر اساس رويکردهاي نظري، بويژه چارچوب نظري گيدنز، پنج شاخص بازتابندگي خود و خود بيانگري، تعاملات و ارتباطات گسترده، تجربه از جاکندگي زمان و مکان، تجربه اضطراب و اعتماد و تجربه آزادي، استقلال فردي و قدرتمندي در دوران مدرنيته متاخر که منجر به شکل گيري هويت شخصي مي شوند، به عنوان شاخص هاي هويت شخصي مدرن در نظر گرفته شده است. به اين منظور ۳۰۰ نفر از جوانان شهر تهران که داراي تلفن همراه بودند، به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. داده هاي گرد آوري شده، با استفاده آزمون هاي تحليل واريانس و آزمون تعقيبي LSD مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد استفاده هاي چند منظوره رسانه اي از تلفن همراه مانند گوش دادن به راديو و موسيقي، تماشاي تلويزيون و ورود به جهان مجازي اينترنت از ويژگي هايي است که هويت شخصي مدرن را تقويت مي کند و کانوني بودن فرد و خواسته هاي او را معنا مي بخشد.