مقاله تاثير استفاده از خمير مرکب زدايي شده کاغذهاي باطله اداري بر ويژگي هاي مکانيکي و نوري کاغذ چاپ و تحرير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از خمير مرکب زدايي شده کاغذهاي باطله اداري بر ويژگي هاي مکانيکي و نوري کاغذ چاپ و تحرير
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمير مرکب زدايي شده
مقاله کاغذ باطله اداري
مقاله ويژگي هاي مکانيکي
مقاله ويژگي هاي نوري
مقاله خمير مکانيکي پراکسيد قليايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان علي
جناب آقای / سرکار خانم: رسالتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش از خمير مرکب زدايي شده کاغذهاي باطله اداري توليدي شرکت کاغذسازي لطيف به عنوان جايگزين بخشي از خمير الياف بلند وارداتي همراه با خمير APMP سپيدار توليدي صنايع کاغذ مراغه استفاده شد. هر دو خمير کاغذ APMP و الياف بلند تا رسيدن به درجه رواني حدود CSF250 پالايش شده و سپس در ترکيب با خمير مرکب زدايي شده با نسبت هاي صفر (نمونه شاهد)، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد کاغذ دست ساز تهيه گرديد. نمونه شاهد حاوي ۳۰ درصد خمير الياف بلند و ۷۰ درصد خمير APMP سپيدار بوده است. ويژگي هاي مکانيکي و نوري کاغذهاي ساخته شده شامل مقاومت به کشش، مقاومت به پاره شدن، مقاومت به ترکيدن، درجه روشني و ماتي بر اساس استانداردهاي مربوط به تاپي اندازه گيري شدند. نتايج اندازه گيري ها توسط آزمون تجزيه واريانس مقايسه شده و براي تعيين بهترين تيمار آزمايشي از روش امتيازدهي بر اساس محاسبه معادله نرمال سازي استفاده شد. نتايج به دست آمده و محاسبه هاي انجام شده نشان داده است که مي توان از مقدار ۵ تا ۱۵ درصد خمير مرکب زدايي شده کاغذهاي باطله اداري در ترکيب با ۱۵ تا ۲۵ درصد خمير الياف بلند وارداتي و ۷۰ درصد خميرAPMP سپيدار استفاده نموده و کاغذي با خواص مکانيکي و نوري مطلوب به دست آورد.