مقاله تاثير استفاده از داده هاي بهنگام هواشناسي مزرعه در محاسبه نياز آبياري بر افزايش کارايي مصرف آب در ذرت علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۳۰۸ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از داده هاي بهنگام هواشناسي مزرعه در محاسبه نياز آبياري بر افزايش کارايي مصرف آب در ذرت علوفه اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي مصرف آب
مقاله ذرت علوفه اي
مقاله داده هاي هواشناسي بهنگام
مقاله ايستگاه هواشناسي غير کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني سانيج حسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهينه کردن مصرف آب در کشاورزي و افزايش کارايي مصرف آن که در نهايت مي تواند به پايداري سيستم کشاورزي همراه با افزايش درآمد زارع منتهي گردد مستلزم به کارگيري روش هاي مختلف است. از جمله اين راه کارها تعيين مقدار نياز آبياري بر اساس ميزان تخليه آب از خاک مي باشد. اين روش در صورتي مي تواند عملياتي شود که آب مورد نياز آبياري يا بر اساس داده هاي لايسي متري مزرعه و يا با محاسبه نياز آبي بر مبناي داده هاي هواشناسي اندازه گيري شده في الفور و بهنگام در مزرعه باشد. بمنظور مقايسه ميزان مصرف آب آبياري و تاتير آن بر کارايي مصرف آب در سه وضعيتي که در آنها ميزان آبياري بر اساس: (۱) داده هاي بهنگام هواشناسي مزرعه، (۲) داده هاي بهنگام ايستگاه هواشناسي خارج از مزرعه، و (۳) داده هاي ميانگين هواشناسي منطقه محاسبه و انجام شده بود آزمايش صحرايي روي محصول ذرت علوفه اي در منطقه کرج انجام گرفت. نتايج نشان داد که بين داده هاي هواشناسي از نظر دما، رطوبت و سرعت باد در مزرعه و نزديکترين ايستگاه هواشناسي و يا داده هاي ميانگين منطقه تفاوت وجود داشته و همين امر باعث گرديد که در وضعيتي که مقدار آبياري بر اساس داده هاي هواشناسي بهنگام داخل مزرعه صورت گرفت مصرف آب در هر هکتار ذرت ۶۸۳۸ متر مکعب و مقدار توليد ۷۸ تن و لذا کارايي مصرف آب ۱۱٫۴ کيلو گرم بر متر مکعب بوده است. حال آنکه اين ارقام در شرايطي که مقدار آبياري براساس داده هاي بهنگام ايستگاه هواشناسي غير کشاورزي خارج از مزرعه که در فاصله ۴ کيلومتري مزرعه آزمايشي واقع بود صورت گرفت به ترتيب ۷۸٫۲ ،۷۶۴۰ و ۱۰٫۲ و در شرايطي که از آمار ميانگين ۲۰ ساله هواشناسي براي آبياري مزرعه استفاده گرديد به ترتيب ۹۳۵۰، ۷۹٫۹ و ۸٫۵ بدست آمد که نشان مي دهد در صورت اندازه گيري داده هاي هواشناسي در مزرعه و انجام آبياري بر اساس آنها کارايي مصرف آب نسبت به وضعيتي که از داده هاي ميانگين هواشناسي منطقه استفاده شود ۲۷ درصد افزايش پيدا مي کند.