مقاله تاثير استفاده از نيسين و استات سديم بر ترکيب اسيدهاى چرب فيله ماهى کپور علف خوار Ctenopharyngodon idella به هنگام نگه دارى در دماى ۴ درجه سانتى گراد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير استفاده از نيسين و استات سديم بر ترکيب اسيدهاى چرب فيله ماهى کپور علف خوار Ctenopharyngodon idella به هنگام نگه دارى در دماى ۴ درجه سانتى گراد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استات سديم
مقاله نيسين
مقاله اسيدهاى چرب
مقاله کپور علف خوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيكو مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهى يکى از مواد غذايى ارزشمندى است که بسيار در معرض فساد قرار طول عمر ماندگارى محصول بسيار کم ميباشد. يکى از فرايندهاى مهم کاهش کيفيت در گوشت ماهى به هنگام نگهدارى در شرايط سرد، اکسيداسيون چربى ميباشد. مواد ضد ميکروبى مثل استات سديم و نيسين جهت جلوگيرى از رشد ميکروبى و بهبود عمر ماندگارى گوشت ماهى به هنگام نگهدارى در دماى پايين مورد استفاده قرار مى گيرند. هدف از اين مطالعه تاثير استفاده از نيسين (۰، ۰٫۱ و ۰٫۲ درصد) و استات سديم (۰، ۱ و ۳ درصد) و هم چنين ترکيب توام اين دو ماده بر ترکيب اسيدهاى چرب فيله ماهى کپور علف خوار (Ctenopharyngodon idella) به هنگام نگهدارى در دماى ۴ درجه سانتى گراد است. به همين لحاظ پس از جدا نمودن فيله هاى ماهى به ضخامت ۵ ميلى متر هموژن و به مدت ۱۵ ثانيه درون غلظت هاى مختلف نيسين و استات سديم غوطه ور و سپس به مدت ۵ دقيقه در دماى محيط خشک شده و در خلا بسته بندى و به مدت ۱۶ روز در دماى ۴ درجه سانتى گراد قرار داده شدند. استخراج چربي به روش کينسلا و همکاران و استرى شدن روغن به روش تيمز و همکاران و آناليز اسيدهاي چرب با روش وينگربرگ و لدوکس انجام گرفت. مشخص گرديد که درصد اسيدهاى چرب غيراشباع با افزايش غلظت استات سديم افزايش و در عوض درصد اسيدهاى چرب اشباع کاهش مى يابد. نسبت اسيدهاى چرب امگا – ۶ به امگا – ۳ با افزايش غلظت استات سديم کاهش معنى دارى، نشان داد. از طرفى نسبت اسيدهاى چرب غيراشباع به اسيدهاى چرب اشباع (UFA/SFA) و نسبت C22:6/C16:0 با افزايش غلظت استات سديم افزايش معنى دارى نشان مى دهد. استفاده از نيسين تغييرى بر روى بهترين ثبات اسيدهاى چرب بلند زنجيره امگا – ۳ نداشته است.