مقاله تاثير استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشکيل کميته حسابرسي در ارتقاي سطح مسووليت پاسخگويي مالي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در دانش حسابداري از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشکيل کميته حسابرسي در ارتقاي سطح مسووليت پاسخگويي مالي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابرسي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
مقاله مسووليت پاسخگويي مالي
مقاله واحد حسابرسي داخلي
مقاله کميته حسابرسِي در ادارات دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباجاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ايران از سال ۱۳۸۴ تاکنون در اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از استقلال مالي، اداري، استخدامي و تشکيلاتي برخوردار شده‌اند. منابع مالي اين قبيل موسسات از آن زمان تحت سيستم نظارت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار ندارد و در حال حاضر مسووليت پاسخگويي مالي نهايي، که قبلا بر عهده ذيحساب منصوب وزارت بود. بر عهده روساي موسسات آموزشي و پژوهشي است. از اين رو به نظر مي‌رسد استقرار واحد حسابرسي داخلي مستقل و تشکيل کميته‌ حسابرسي براي اين قبيل موسسات در جهت ارتقاي سطح مسووليت پاسخگويي مالي از اهميت در خور ملاحظه‌اي برخوردار ‌باشد.
در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه تنظيمي بين کارشناسان ذي ربط در امور مالي دانشگاه ها (شامل معاونان مالي و اداري، مديران مالي، حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات) توزيع شد. در پرسشنامه از آزمودنيها درخواست شد تا نظر خود را در مورد ضرورت تشکيل واحدهاي ياد شده در دانشگاه ها ارايه كنند و ارتباط اين واحدها را با ارتقاي سطح مسووليت پاسخگويي در آن مالي موسسات مورد ارزيابي قرار دهند. يافته هاي تحقيق، که از نتايج آزمونهاي آماري مناسب استخراج شده است، بيانگر اين است که استقرار واحد حسابرسي داخلي و تشکيل کميته حسابرسي در دانشگاه ها موجب ارتقاي سطح مسووليت پاسخگويي مالي در اين قبيل موسسات مي شود.