مقاله تاثير اسيد جيبرليک بر برخي از صفات مورفولوژيکي لاين هاي والديني برنج هيبريد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثير اسيد جيبرليک بر برخي از صفات مورفولوژيکي لاين هاي والديني برنج هيبريد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج هيبريد
مقاله اسيد جيبرليک
مقاله لاين هاي والديني و لاين نر عقيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرکلايي اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمدزمان
جناب آقای / سرکار خانم: سام دليري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرايي هايده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 به منظور بررسي تاثير اسيد جيبرليک بر روي صفات مورفولوژيک لاين هاي والديني برنج هيبريد، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در مزرعه اي به مساحت ۳ هكتار در حومه شهرستان آمل در بهار سال ۱۳۸۵ انجام شد. در اين تحقيق لاين نر عقيم IR58025A به همراه لاين نگهدارنده نر عقيمي IR58025B با نسبت هاي ۶:۲ و ۸:۲ جهت توليد و تكثير كشت شدند. در زمان گل دهي، تيمارهاي قطع برگ پرچم و هورمون پاشي با GA3 با غلظت هاي مختلف اعمال شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين کرت هاي مختلف و دو والد A و B تفاوت معني داري وجود داشت. مقايسه ميانگين صفات نشان داد که قطع برگ پرچم تاثير معني داري بر روي ارتفاع بوته ها گذاشته است و نقش مهمي در پر شدن دانه دارد. هم چنين ميزان هورمون ۱۵۰ گرم در هكتار نسبت به ۶۰ گرم در پر شدن دانه ها تاثير معني داري داشت كه اين امر نقش دز بالاتر هورمون در پر شدن دانه ها را اثبات مي كند هم چنين از اين نظر بين نسبت هاي کشت ۶:۲ و ۸:۲ تفاوتي مشاهده نگرديد.