مقاله تاثير اشعه گاما روي شاخص بازهاي ازته فرار (TVB-N) و خواص حسي ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثير اشعه گاما روي شاخص بازهاي ازته فرار (TVB-N) و خواص حسي ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus)
مقاله بازهاي ازته فرار (TVB-N)
مقاله ويژگي هاي حسي
مقاله پرتودهي گاما
مقاله دماي انجماد ( ۱۸oC-)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي آرمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير پرتودهي گاما با دوزهاي ۱ KGY، ۲٫۵ و ۵ و نگهداري در فريزر (-۱۸oC) بر شاخص بازهاي ازته فرار (TVB-N) و ويژگيهاي حسي در ميگوي سفيد هندي (Penaeus indicus) به مدت ۹ ماه و در فاصله ۱٫۵ ماه مورد ارزيابي قرارگرفت. ارزيابي هاي مقادير TVB-N نشان داد که ميزان آن به تدريج در طي دوره نگهداري افزايش و با افزايش دوز پرتودهي کاهش يافت که در تيمارهاي شاهد و پرتو ديده به ترتيب به ۳۵٫۴۵ mg N / 100g flesh، ۳۴٫۱۴، ۲۷٫۴۵ و ۲۰٫۶۴ رسيد. همچنين با ارزيابي هاي ارگانولپتيک مشخص شد که زمان ماندگاري تيمارهاي پرتوديده ۲٫۵ KGY و ۵ تا ۳ ماه و تيمار پرتوديده ۱ KGY تا ۱٫۵ ماه در مقايسه با تيمار شاهد، افزايش نشان دادند.